Ekstraordinært årsmøte 28.04.2020

29/04/2020

Holdt digitalt som følge av koronaepidemien. 


Tilstede: 

Trude Nilsen, Siw Monica Amundsen, Ingrid Mikkelsen, Kai Skogen (revisor), Kai Nilsen (revisor)

Sak 1. Godkjenning av årsregnskap for 2019

Gjennomgang av årsregnskap ble gjennomført av Trude, og spørsmålene fra årsmøtet ble besvart. 

Regnskapet gjennomgått av revisorer. 

Regnskapet godkjennes enstemmig. 


Sak 2: Godkjenning av budsjett for 2020

Endringer fra årsmøtet gjennomført. 

Budsjettet godkjennes enstemmig. 


Møtet ble hevet kl 21:00.