Styremøte 05.01.20

05/01/2020


Styremøte 05.01.20

Tilstede: Ingrid Mikkelsen, Siw Monica Amundsen, Ida Johansen, Kari Ann Johnsen.

Meldt avbud: Trude Nilsen.

Sak 1: Møte med klubbsatsingsprogrammets kontaktperson, Tine Skoftedalen Fossing fra NRYF, 15. Januar 2020.

Det sjekkes opp ledig lokale, klokkeslett blir kl. 18:00 på den aktuelle dato.

Innkalling til medlemmene på mail, samt legges ut på hjemmeside og på Facebook.

Sak 2: Planlagte kurs framover.

A) Planlagt kurs med Elin Hågensen 17-19 januar.

Vedtak: Styret vedtar å avholde kurs som planlagt, dersom antall deltagere blir tilstrekkelig.

B) Planlagt kurs med Moy Susanne Birkenes 7-9 februar.

Vedtak: Styret vedtar å avholde kurs som planlagt, dersom antall deltagere blir tilstrekkelig.

Sak 3: Ridekurs fremover

Forslag: Vi arrangerer kurs annenhver måned med Moy og Elin ( så langt det er mulig) også i 2020.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 4: Referatsak: Tilskudd fra Gjensidigestiftelsen

Klubben har mottatt 33 200 kr i tilskudd til dressurrail. Frist for oppstartsmelding er 15 januar.

Vedtak: Nestleder melder inn oppstart og ber om tilbud fra ASVO.

Sak 5: Hesteutstilling 2020

Norsk Hestesenter har forespurt klubben om vi ønsker å søke om å arrangere utstilling i 2020.

Vedtak: Styret mener at klubben nå har så stort fokus på klubbsatsing at hesteutstilling kommer utenfor fokusområde. Det ble derfor besluttet at klubben ikke ønsker å stå som søker.

Sak 6: Referatsak, se sak 4, møte 12.09.19: Søknad om midler fra Gjelstenfondet

Nestleder har søkt på vegne av klubben. Det ble søkt om penger til hindermateriell og utdanning av teknisk personell.

Sak 7: Planlegging av årsmøtet

Årsmøte foreslåes lagt til onsdag 5. Februar kl. 18:00 på oppholdsrommet til Stall Bakkemoen. Det blir servert pizza, brus og kaffe.

Innkalling vil bli sendt på mail til medlemmene, samt lagt ut på hjemmesiden og på Facebook.

På valg:

Leder

Kasserer

Styremedlem

Varamedlem nr. 2

Ungdomsrepresentant

Valgkomité for valgåret 2021 - 2 personer

Sak 8: Rent Idrettslag

Tekniske problemer ved start av nettkurs. Leder har sendt mail til Antidoping Norge.

Vedtak: Undersøkes nærmere, slik at det kas tas på neste styremøte, eventuelt hver og en.

Sak 9: Neste styremøte

Forslag: Forslås innkalles på styrets egen facebookside.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 10: Søknad om LAM-tilskudd

Leder undersøker om muligheten til å søke om LAM-tilskudd til rideklubbens aktiviteter.

Møtet ble hevet kl. 20.30.