Styremøte 12.01.20

12/01/2020

Tilstede: Ingrid Mikkelsen, Ida Johansen, Trude Nilsen, Siw Amundsen, Kari Ann Johnsen


Sak 1: Gjennomføring av sertifisering Rent Idrettslag

Kurs gjennomført, sertifisering oppnådd med 2 års varighet. 

Følgende tiltak skal gjennomføres i sertifiseringsperioden: 

1. Legge ut informasjon om Rent Idrettslag på SoMe og nettside

2. Ved inngåelse av avtale med treningssenter skal det være Rent Treningssenter

3. Spre informasjon på SoMe og nettside om hva som står på dopingliste for hest og rytter


Møtet ble hevet kl. 20.10