Møter 

Tilstede: Denise Cakir, Trine Solbakken (Tom Arild Øvregård), Audhild Sandvik, Astrid Stensen, Kari-Ann Johnsen, Siw Monica Amundsen, Hans Magnus Kristoffersen, Line Kristoffersen, Margrethe Kristoffersen, Åse Jenssen, Ingrid Mikkelsen.

Tilstede: Ingrid Mikkelsen, Ida Johansen, Trude Nilsen, Siw Amundsen, Kari Ann Johnsen

Tilstede: Ingrid Mikkelsen, Siw Monica Amundsen, Ida Johansen, Kari Ann Johnsen.